Венгерская мова
medium.jpg

Канстанцiн Фрaловiч
Выкладчык i перакладчык.
Палiглот (BY, EN, HU, IT, RU)

Cардэчна вiтаю наведвальнiкау́, нау́мысна i выпадкова адкрыу́шых спасылку.
Аднолькава прыемна запрасiць у́сix Вас паслухаць пра вугорскую, венгерскую i мадзьярскую мову па-беларуску. Упершыню у нашей краiне, а можа, i ва у́сiм свеце. Не ад фiлолага-тэарэтыка, а ад перакладчыка-практыка.

Простымi cловамi я паспрабую растлумачыць складаныя рэчы. Падцвержу цi абвергну плёткi пра адну з найцяжэйшых для вывучэння моу́ Еу́ропы. З задавальненнем адкажу на пытаннi. Паспрабую навучыць слухачоу́ правiльна карыстацца магчымасцямi перакладу online. Здзiу́лю наведвальнiкау́ выглядам сапрау́дных вугорскix карт для гульнi. Сам здзiýлюся, калi мяне навучаць у́ ix гуляць…

Пока не указано иное, содержимое этой страницы распространяется по лицензии Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License